Vintage terra cotta jack o lantern 9x7 inches.

Terra cotta jack o lantern

$60.00Price